Hygiene for farms

AGRIGERM 2000

SILNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI. BIOCYD TYP 2-3

PDF format

ZALETY

  • Środek dezynfekujący, o bardzo szerokim spektrum działania na drobnoustroje → wszechstronna skuteczność: bakteriobójcza, grzybobójcza, wirusobójcza
  • „Energiczny” i aktywny w wodzie twardej i w obecności protein: ekonomiczny i skuteczny we wszystkich warunkach.
  • Działa w sposób długotrwały, nie powoduje uodparniania się drobnoustrojów: bezpieczeństwo rezultatów.
  • Może być stosowany podczas procesu hodowli: pozwala, więc na bieżąco obniżyć „nacisk drobnoustrojów”.
AGRIGERM 2000

ZASTOSOWANIE

  • We wszystkich hodowlach: kur mięsnych i niosek, królików, świń, bydła, owiec, kóz, koni…
  • Dezynfekcja powierzchni po myciu: sprzętu, pojazdów do transportu oraz pomieszczeń dla zwierząt, pomieszczeń i sprzętu do składowania i przygotowania karmy dla zwierząt.
  • Dezynfekcja powierzchni w trakcie trwania hodowli.
  • Brodziki dezynfekujące obuwie i koła: roztwór dezynfekujący.

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up