Hygiene for farms

AGRIGERM 2000

ŚRODEK DO MYCIA, DEZYNFEKCJI I ODKAŻANIA POWIERZCHNI. POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA NR 2114/05 NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM. BIOCYD TYP 2-3

PDF format

ZALETY

  • Szerokie spektrum działania dezynfekującego, będące wynikiem kompleksowego związku 4 substancji aktywnych. 
  • Bardzo duża zdolność zwilżania. 
  • Aktywny w obecności wody twardej i białka.
  • Bardzo oszczędny w stosowaniu, dzięki dużym rozcieńczeniom: 0,5 do 0,75 %, jako środek do mycia, odkażania i dezynfekcji powierzchni. 
AGRIGERM 2000

ZASTOSOWANIE

  • Jako środek do mycia, odkażania i dezynfekcji powierzchni, stosowany w ośrodkach medycznych i para medycznych, domach emerytów, instytucjach publicznych, pomieszczeniach przemysłowych. 
AGRIGERM 2000

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up