Hygiene for farms

BLUE DTC

ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY DO MYCIA I DEZODORYZACJI TOALET W OBIEGU ZAMKNIĘTYM.

PDF format

ZALETY

  • Niebieski kolor środka umożliwia stwierdzenie jego obecności oraz ustalenie stanu, w którym wymagane jest jego dodanie.
  • Środek ma dużą zdolność odwaniania przy równoczesnym wytwarzaniu przyjemnego zapachu.
  • Jest silnym środkiem przeciwbakteryjnym i grzybobójczym.
  • Zawiera środki myjące, które ułatwiają utrzymywanie czystości muszli klozetowych.
  • Zawiera środki zapobiegające tworzeniu się kamiennych osadów.
  • Jest aktywny w obecności substancji organicznych.
  • Nie zabarwia podłoża.
  • Jest bardzo ekonomiczny
BLUE DTC

ZASTOSOWANIE

  • Środek BLUE DTC został opracowany do dezynfekcji toalet funkcjonujących w obiegu zamkniętym: - w pociągach, samolotach, autokarach...
  • Może być również stosowany do wszystkich sanitariatów posiadających obieg dezynfekcyjny: - toalety na placach budowy, toalety publiczne,...

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up