Hygiene for farms

MASQUODEUR

BARDZO SILNY ŚRODEK NAWANIAJĄCY. SILNIE STĘŻONY KONCENTRAT

PDF format

ZALETY

  • Bardzo długi efekt działania.
  • Miesza się z wodą we wszystkich proporcjach.
  • Mięta: rozcieńcza się do 1/1700 = 0,06%.
  • Soupir, Ocean, Bonbon (Westchnienie, Ocean, Cukierek): rozcieńczają się do 2/1000 = 0,2%.
  • Łatwy w użyciu. Oszczędny.
MASQUODEUR

ZASTOSOWANIE

  • Zapachy nieprzyjemne zastępuje zapachami lekkimi i przyjemnymi.
  • Dezodoryzacja dróg dla pieszych, klatek schodowych, holów budynków, wnętrz pojemników na śmieci, zsypów śmieci.
  • Do budynków użyteczności publicznej, urzędów, liceów, szkół, collegiów, itp.
  • W pomieszczeniach przemysłowych…
  • Szpitale, domy opieki społecznej…

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up