Hygiene for farms

BIOCET ODO

ŚRODEK BIOLOGICZNY DO USUWANIA I KONTROLI PRZYKRYCH WYZIEWÓW

PDF format

ZALETY

  • Całkowicie bezpieczny przy stosowaniu normalnych dawek.
  • Nie zawiera kwasów, ani zasad (alkalii), zastępuje metody tradycyjne.
  • Działanie natychmiastowe dzięki rozchodzącemu się zapachowi.
  • Działanie wgłębne, dzięki mikroorganizmom zdolnym do przetrawienia wszelkich substancji organicznych.
  • Bardzo duża ilość aktywnych mikroorganizmów.
  • Może być używany w środowisku o pH między 5 a 9. 

ZASTOSOWANIE

  • Hotele, restauracje, szpitale, kliniki, domy starców, stołówki, sale zebrań ...
  • Zakłady przemysłowe.
  • Hale sportowe itp... 

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up