Hygiene for farms

OUT GUEPES

PRZECIW WSZYSTKIM OWADOM LATAJĄCYM. EFEKT NATYCHMIASTOWY, STRUMIEŃ UKIERUNKOWANY

PDF format

ZALETY

  • Efekt natychmiastowy.
  • Silny ukierunkowany strumień : pozwala na działanie na odległość (ponad metr).
  • Bardzo efektywny. 
OUT GUEPES

ZASTOSOWANIE

  • W celu zniszczenia gniazd szerszeni, os, trzmieli, itp.
  • Dla strażaków, rzemieślników, do zajazdów, domów letniskowych, kampingów, … - wszędzie, gdzie istnieją problemy z wejściem: kanały, poddasza, konstrukcje, przewody wentylacyjne. 

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up