Hygiene for farms

GENOL PRO LIQUIDE

DO USUWANIA FARB I LAKIERÓW

PDF format

ZALETY

  • Działa na większość farb, dzięki wszechstronnej aktywności swoich składników.
  • Może być używany na wszystkich normalnych podkładach: drewno, cement, metal, itp.
  • Zachowuje własności fizyczne podkładów.
  • GENOL PRO LIQUIDE nie nasyca się farbą, wystarczy usunąć resztki farby obecnej w zbiorniku. 

ZASTOSOWANIE

  • Usuwanie farb i lakierów w kąpieli. 

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up