Hygiene for farms

OUT TAG

DO USUWANIA GRAFFITI W AEROZOLU

PDF format

ZALETY

  • Bardzo szerokie spektrum działania.
  • Łatwy w użyciu.
  • Nie zawiera żadnych kwasów ani zasad.
  • Działa skutecznie na większość graffiti.
OUT TAG

ZASTOSOWANIE

  • Do usuwania graffiti, powłok farb drukarskich lub lakierowych w:
  • urzędach miejskich, gminnych, instytucjach publicznych, przemysłowych itp.
  • Liceach, szkołach, uniwersytetach itp.
  • W przypadku podłoża kauczukowego należy wykonać wstępną próbę działania produktu.

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up