Hygiene for farms

CEETAL BRILL bez silikonu

HYDROFABOWY ŚRODEK DO RENOWACJI, PRZECIWPRZYCZEPNY, UŁATWIAJĄCY WYJMOWANIE Z FORMY.

PDF format

ZALETY

  • Czyści, przywraca połysk i zapobiega osadzaniu się brudu i kurzu.
  • Posiada przyjemny zapach.
  • Jest nadzwyczaj dobrym środkiem renowacyjnym.
  • Jest wodoodporny i chroni przed utlenianiem w normalnych warunkach składowania.
  • Nie plami.
CEETAL BRILL bez silikonu

ZASTOSOWANIE

  • Do utrzymywania w dobrym stanie wnętrz samochodów, tablic rozdzielczych, powłok (pokryć) ze skaji "skóropodobnych", jak również do renowacji i konserwacji mebli politurowanych.
  • Do usuwania z form części z wtryskiwanych tworzyw sztucznych
  • Z uwagi na własności przeciwkorozyjne w zastosowaniu na prostki (króćce )rurowe, może być użyty w przemyśle maszynowym do nakładania na obrabiane i składowane części (elementy). Do usuwania z nich tego ochronnego filmu, zalecamy użycie nasz ych produktów- SCE lub ELECTA.
  • W drukarstwie dla introligatorów w celu stosowania na gilotyny, oklejarki, dziurkarki, zszywarki , itp,... Rozpylać na noże tnące, stoły, wałki oklejarek, spirale, igły itp.
  • Do druku offsetowego, do rozpylania na wałki zgarniająco-zgniatające (rotacyjne) oraz do osadników zawracających, zapobiega utlenianiu i odciąganiu (poplamieniu druków). 

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up