Hygiene for farms

BT 100

NATYCHMIASTOWA NAPRAWA WYBOJÓW DROGOWYCH.

PDF format

ZALETY

  • Materiał gotowy do natychmiastowego użycia, a powierzchnia wyboju nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania.
  • Transport łatwy i niebrudzący, w szczelnym opakowaniu.
  • Łatwy w użyciu.
  • Zmniejszone straty materiału wypełniającego.
  • BT 100 nie brudzi opon ani spodu butów .
BT 100

ZASTOSOWANIE

  • Zarządy autostrad; obsługa dróg i mostów, przedsiębiorstwa drogowe, miejska służba sieci drogowa i techniczna (szosy, parkingi, naprawa chodników, złącz wokół pokryw ściekowych), przedsiębiorstwa zieleni i ogrodów, hotele, restauracje, campingi (parkingi i drogi prywatne) przedsiębiorstwa zarządzające i obsługujące budynki mieszkalne ( administracje budynków, biura prywatne i publiczne osiedli mieszkaniowych), przemysł, zarządy portów, duże powierzchnie (parkingi, nabrzeża i place przeładunkowe); 

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up