Hygiene for farms

DEG SUPER

DETERGENT, ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY, SILNIE STĘŻONY ŁAGODNY

PDF format

ZALETY

  • Uniwersalny środek odtłuszczający, bardzo łagodny.
  • Miesza się z wodą we wszystkich proporcjach.
  • Obojętny na sole powodujące twardość wody i zawarte w wodzie morskiej.
  • Pozbawiony związków alkalicznych: absolutnie nieagresywny.
  • Podwyższona zdolność odtłuszczania i tworzenia emulsji pozwala na szybkie usunięcie tłuszczów zwierzęcych, roślinnych, mineralnych.
  • DEG SUPER rozcieńczony do 2% nie podrażnia skóry królika (por. test CERB nr 20030094 ST). • Gwarantowany brak czwartorzędowego amonu i fosforanów. 
DEG SUPER

ZASTOSOWANIE

  • Przeznaczony do uniwersalnego użycia, wszędzie, gdzie występują problemy czyszczenia: karoserie, szyby, podłogi, pranie, wanny, powierzchnie kafelkowe.
  • Może być stosowany w przemyśle spożywczym. 

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up