Hygiene for farms

RESTO MACH LAVAGE

DETERGENT DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH

PDF format

ZALETY

  • Detergent zupełnie niepieniący, bez czwartorzędowych grup amoniowych.
  • Skuteczny w twardej wodzie.
  • Nie pozostawia śladów na naczyniach.
  • Daje doskonałą jakość mycia.
  • Gwarantowany brak fosforanów. 
RESTO MACH LAVAGE

ZASTOSOWANIE

  • Do mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych.

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up