Hygiene for farms

RESTO MACH LIQUIDE

DETERGENT DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH

PDF format

ZALETY

  • Detergent zupełnie niepieniący, bez czwartorzędowych grup amoniowych.
  • Zapewnia doskonałą jakość mycia.
  • Doskonale nadaje się do wody twardej.
  • Nie pozostawia śladów na naczyniach.
  • Test korozji (na wiórach żeliwnych Herberta) pozytywny.
  • Gwarantowany brak fosforanów. 
RESTO MACH LIQUIDE

ZASTOSOWANIE

  • Do mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych. 

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up