Hygiene for farms

RESTO MACH POUDRE

PROSZEK DO ZMYWANIA NACZYŃ W ZMYWARKACH

PDF format

ZALETY

  • RESTO MACH PROSZEK jest detergentem specjalnie opracowanym do zmywania naczyń w zmywarkach mechanicznych. Nadaje się do maszyn pół-przemysłowych, przemysłowych i domowych.
  • RESTO MACH PROSZEK posiada skład zrównoważony, o bardzo dobrych własnościach odtłuszczających, nie działając agresywnie na naczynia.
  • RESTO MACH PROSZEK może być używany przy wodzie twardej.
  • Aktywny chlor uwalniany podczas zmywania ułatwia dezynfekcję naczyń. 
RESTO MACH POUDRE

ZASTOSOWANIE

  • Domy opieki, szpitale, restauracje . 

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up