Hygiene for farms

RESTO MACH RINCAGE

PŁYN DO PŁUKANIA

PDF format

ZALETY

  • Rozpuszczalny w wodzie w dowolnych proporcjach.
  • Test korozji (na wiórach żeliwnych Herberta) pozytywny.
  • Zawarte w tym preparacie środki powierzchniowo-czynne są zgodne z kryteriami biodegradacji określonymi w Dyrektywie CE nr 648/2004.
  • Ułatwia schnięcie naczyń.
  • Pozwala na otrzymanie naczyń bez plam. 
RESTO MACH RINCAGE

ZASTOSOWANIE

  • Zmywarka do naczyń (woda do płukania) i tunel do zmywania.
  • Zmywarka do szkła w barach. 

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up