Hygiene for farms

RESTO MACH+ TOUTES EAUX

DETERGENT DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH. SKUTECZNY W WIĘKSZOŚCI WÓD.

PDF format

ZALETY

  • Całkowicie nie pieniący się, detergent wolny od amonu czwartorzędowych
  • Zapewnia doskonałą jakość mycia.
  • Skuteczny w większości wód ( TH niższe niż 30 °)
  • Nie pozostawia śladu na naczyniach.
  • Gwarantowany brak fosforanu
RESTO MACH+ TOUTES EAUX

ZASTOSOWANIE

  • Do czyszczenia naczyń w zmywarkach przemysłowych

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up